Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie).